Một số tình huống pháp lý khi vợ chồng mua nhà đất

Vợ chồng cùng đứng tên

  • Đa phần các cặp vợ chồng chọn hình thức đứng tên chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm đảm bảo đó là tài sản chung.
  • Khi thực hiện công chứng hợp đồng, cả hai vợ chồng cùng ký tên vào hợp đồng mua bán.

Chỉ vợ hoặc chồng đứng tên

  • Nhằm tiết kiệm thời gian, công sức hoặc vì lý do khách quan khác nên chỉ vợ hoặc chồng đứng tên trên sổ đỏ.
  • Về nguyên tắc, đây là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên dù chỉ một người đứng tên thì vẫn là tài sản chung của vợ chồng. Khi bán đi thì cần có sự đồng ý của cả hai.
  • Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014, nếu trường hợp chỉ vợ hoặc chồng đứng tên trên sổ hồng và nguồn tiền để mua xuất phát từ tài sản riêng thì nhà, đất này thuộc về tài sản riêng của họ. Nhưng bạn phải chứng minh nguồn tiền để mua nhà đất là tài sản riêng và thực tế việc chứng minh là rất khó.

Vợ hoặc chồng đứng tên cùng người khác

  • Có trường hợp vợ/chồng muốn đầu tư vào nhà đất nhưng không đủ tiền nên hợp tác cùng người khác và trở thành đồng sở hữu. Những người đồng sở hữu cùng có tên trên sổ đỏ.
  • Khi góp vốn để mua nhà đất chung, các bên cần lập thành văn bản có công chứng, nêu rõ phần vốn góp của mỗi người là bao nhiêu để tránh phát sinh tranh chấp về sau.
  • Khi bán phần đồng sở hữu này bắt buộc phải có sự đồng ý của vợ và chồng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.