Xác định cha cho con

Yêu cầu tư vấn:

Vì nghi ngờ mẹ tôi ngoại tình nên cha tôi đã ép mẹ tôi ly hôn trong khi mẹ tôi mang bầu. Từ khi mẹ tôi sinh tôi đến nay ông ấy cũng không hề qua lại thăm hỏi vì cho rằng tôi không phải là con ông ấy. Tôi có thể yêu cầu xét nghiệm ADN để xác nhận cha đẻ của tôi và đòi quyền lợi trong khoảng thời gian cha đẻ đã bỏ rơi tôi không?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì: “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng”. Như bạn trình bày thì cha mẹ bạn ly hôn khi mẹ bạn mang bầu nên bạn được coi là con chung của cha mẹ bạn.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật này thì con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết. Vì vậy, bạn có quyền đơn yêu cầu Tòa án xác định cha cho mình. Trong trường hợp cha của bạn không thừa nhận bạn là con thì phải có chứng cứ và được Tòa xác định.

Trên cơ sở những phân tích trên thì bạn nên yêu cầu xét nghiệm ADN để xác định cha của mình và sau đó gửi đơn yêu cầu xác định cha đến Tòa án.

Trong đơn, bạn cần nêu rõ hai nội dung: Một là, yêu cầu Tòa án xác định cha; hai là, xác định trách nhiệm của người cha trong việc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn. Kèm theo đơn, bạn cần chuẩn bị những tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp (đặc biệt là những tài liệu, chứng cứ để chứng minh rằng bạn thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình nêu trên). Nếu cha bạn không thừa nhận bạn là con thì phải cha bạn phải có căn cứ để chứng minh điều đó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.