Vợ hay chồng có quyền chọn quốc tịch cho con?

Yêu cầu tư vấn:

Tôi là người Việt Nam còn chồng tôi là người nước ngoài. Tôi đang mang thai và chúng tôi dự sinh tại Việt Nam. Xin hỏi, tôi có quyền chọn quốc tịch Việt Nam cho con mình không và có thể đăng ký hai quốc tịch cho bé không? Khi đăng ký khai sinh cần lưu ý việc đặt tên con như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008: “Trẻ em sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam”.

Như vậy, trong trường hợp của chị, nếu chị và chồng chị thỏa thuận bằng văn bản lựa chọn quốc tịch cho em bé là quốc tịch Việt Nam tại thời điểm đăng ký khai sinh cho em bé thì em bé sẽ có quốc tịch Việt Nam.

Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”.

Do đó, nếu khi đăng ký khai sinh thì gia đình chỉ được phép đăng ký một quốc tịch Việt Nam cho bé. Trường hợp con bạn đã mang quốc tịch Việt Nam mà vợ chồng bạn muốn nhập thêm quốc tịch cho con thì bạn cần tìm hiểu pháp luật nước bạn muốn đăng ký có cho phép 2 quốc tịch hay không? Nếu có thì thủ tục nhập quốc tịch cho con bạn sẽ tuân theo pháp luật nước đó.

Theo Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015, họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự bằng chữ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.