Vợ giấu chồng vay nợ, chồng có nghĩa vụ trả nợ hay không?

Câu hỏi tư vấn:

Vợ tôi lấy hộ khẩu giấu tôi đi vay ngân hàng với số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, cô ấy bỏ đi cũng không đóng tiền.  Nay ngân hàng gửi giấy về nhà tôi. Tôi muốn hỏi nếu giờ tôi không có tiền để trả, ngân hàng kiện thì tôi có bị ảnh hưởng không?

Luật sư trả lời:

Theo điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng: Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của luật này.

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại điều 37.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau: “Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình”.

Như vậy, không phải tất cả các khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc nghĩa vụ trả nợ của cả vợ và chồng. Theo khoản 20 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nếu vợ bạn vay tiền trong thời kỳ hôn nhân nếu nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình thì nghĩa vụ trả nợ thuộc về cả vợ và chồng. Vậy bạn cần phải chứng minh vợ bạn vay số tiền này dùng vào mục đích cá nhân mà không dùng đáp ứng như cầu thiết yếu của gia đình thì khi đó bạn mới không phải có trách nhiệm trả.

Nếu vợ bạn vay tiền vì các mục đích cá nhân (chơi cờ bạc, cá độ, lô đề…) không vì nhu cầu của gia đình thì nghĩa vụ trả nợ chỉ thuộc về cô ấy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.