Tranh chấp quyền nuôi con ngoài giá thú

Yêu cầu tư vấn:

Tôi và bạn trai tôi sống với nhau năm 2015. Đến nay chúng tôi đã có một con gái 12 tháng tuổi nhưng vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Bây giờ chúng tôi không còn chung sống chung nên bạn trai tôi muốn giành quyền nuôi con. Tôi muốn hỏi theo luật thì việc này sẽ được giải quyết thế nào? Liệu tôi có phải ra toà để giải quyết?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu về con và tài sản thì được giải quyết theo quy định của Luật hôn nhân gia đình. Theo nội dung bạn trình bày thì bạn trai bạn là cha của cháu bé. Như vậy, bạn trai bạn có quyền tranh chấp quyền nuôi con với bạn.

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định tranh chấp nuôi con là một trong các tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Nếu bạn trai bạn khởi kiện ra Tòa án để tranh chấp quyền nuôi con thì bạn sẽ tham gia với tư cách là đương sự của vụ án.

Về nguyên tắc, việc xem xét, quyết định người trực tiếp nuôi cháu bé sẽ được căn cứ trên việc bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con. Tuy nhiên, như bạn nêu thì cháu bé hiện mới được 12 tháng tuổi, do vậy, căn cứ khoản 3 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình thì trường hợp con dưới 36 tháng tuổi, Tòa án sẽ giao cho người mẹ trực tiếp nuôi con trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.