Trách nhiệm khi có con ngoài giá thú

Yêu cầu tư vấn:

Em có quen một cô gái và chúng em đã có quan hệ với nhau 01 lần, sau đó em đi nghĩa vụ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự em trở về nhà thì gia đình cô ấy qua nhà em và yêu cầu bên nhà em phải cưới vì cho rằng đứa con của cô ấy chính là con em.  Em thì không chắc vì chúng em chỉ quan hệ có 01 lần.

Vậy nếu bên nhà cô gái thưa ra chính quyền thì sẽ giải quyết như thế nào và nếu em không cưới em có vi pham pháp luật không? Nếu không cưới thì có phải trợ cấp cho đứa bé hay không?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Theo khoản 1 Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình thì nguyên tắc xác định cha, mẹ trong các trường hợp được quy định như sau:

– Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

– Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

– Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Như vậy, trường hợp bạn nêu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Để có thể khẳng định cháu bé có phải con của hai người hay không để yêu cầu bạn có trách nhiệm thì người bạn gái sẽ phải thực hiện thủ tục xác nhận cha, con. Việc xác định cha, mẹ, con sẽ được áp dụng trình tự, thủ tục chặt chẽ và được Tòa án thực hiện.

Thứ hai, bạn không vi phạm pháp luật nếu bạn không cưới. Việc đi tới kêt hôn và cưới là cần sự tự nguyện từ hai bên.

Trong trường hợp xác định có mối quan hệ cha, con thì dù bạn không đăng ký kết hôn thì vẫn sẽ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng của cha với con được quy định tại Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình “Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con”.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.