Sửa đơn yêu cầu thuận tình ly hôn

Yêu cầu tư vấn:

Tôi và vợ tôi thuận tình ly hôn, tôi đã nộp hồ sơ thuận tình ly hôn. Hơn 07 ngày sau có người gọi điện thoại cho tôi bằng điện thoại di động yêu cầu tôi đến tòa án để hướng dẫn sửa đơn. Tôi không hiểu lắm vì khi tôi nộp đơn là đã được nhận rồi, giờ tôi phải làm sao?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định về thuận tình ly hôn như sau: “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn”.

Hồ sơ về giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn theo quy định tại Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

1. Người yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền quy định tại Mục 2 Chương III của Bộ luật này.

Trường hợp Chấp hành viên yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự thì có quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Theo thông tin bạn cung cấp thì sau khi bạn nộp đơn thì có người gọi điện yêu cầu lên làm việc thì có thể đây là hình thức tống đạt trực tiếp để bổ sung đơn yêu cầu thuận tình ly hôn hoặc hồ sơ giấy tờ khi bạn nộp có vấn đề nào đó. Bạn nên bố trí có mặt tại Tòa đúng thời gian để giải quyết yêu cầu ly hôn của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.