Sống chung như vợ chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn có được không?

Yêu cầu tư vấn:

Năm nay em học lớp 12, em muốn thi đại học xong thì ra ở riêng với bạn trai và làm lễ đính hôn, sau khi đủ tuổi thì làm đăng ký kết hôn có được không?.

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 không có bất cứ quy định nào về đính hôn cũng như điều kiện đính hôn giữa nam và nữ vì vấn đề này thuộc phạm trù phong tục tập quán trong lễ cưới hỏi ở Việt Nam. Do vậy, hai bạn có quyền làm lễ đính hôn. Tuy nhiên, theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì chỉ khi đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật mới làm phát sinh quan hệ vợ chồng, còn các hình thức khác không được pháp luật công nhận thì đều không làm phát sinh quan hệ vợ chồng.

Mặt khác, trong nội dung bạn trình bày có đề cập đến việc sẽ ra ở riêng với bạn trai và đợi đến khi cả hai đủ tuổi đăng ký kết hôn thì sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù pháp luật không cấm việc hai bạn ở chung trước khi kết hôn nhưng bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định sống chung như vợ chồng, đặc biệt là khi cả hai bạn đều đang đi học và chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.