Nhà mua trước khi cưới có là tài sản riêng?

Câu hỏi tư vấn:

Tôi có một ngôi nhà là tài sản trước hôn nhân. Sau khi lấy vợ, tôi bán nhà đó đi và mua căn khác. Tôi muốn hỏi đây là tài sản chung hay riêng?

Luật sư trả lời:

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về tài sản riêng của vợ, chồng:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Như vậy, ngôi nhà bạn có được trước khi kết hôn được xem là tài sản riêng của bạn. Việc bạn mua nhà mới hoàn toàn từ tiền bán nhà cũ thì nhà mới này được xem như tài sản hình thành từ tài sản riêng nên sẽ là tài sản riêng của bạn.

Bạn cần giữ lại các giấy tờ thể hiện việc bán nhà cũ và mua nhà mới (giấy mua nhà mới – bán nhà cũ, giấy tờ chuyển tiền mua, nhận tiền bán,…) để có cơ sở bảo vệ cho mình.

Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2525 03 (nhánh 2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.