Muốn tước quyền làm cha của chồng có được không?

Yêu cầu tư vấn:

Tôi có con ngoài giá thú với người đã có gia đình. Từ khi sinh cho đến nay, bố cháu vẫn lui tới thăm cháu thường xuyên, tôi cũng rất tạo điều kiện vì dù sao đó cũng là cha của con tôi và trên giấy khai sinh cũng ghi rõ ràng. Nhưng Anh ta thường xuyên qua nhà trong tình trạng say xỉn và muốn bế cháu đi đâu là đi, rất nguy hiểm. Tôi muốn hỏi gia đình tôi tôi có thể yêu cầu tòa án tước quyền làm cha của anh ta không?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Theo quy định của pháp luật thì bố cháu bé không thể bị tước quyền làm cha vì đây là quyền nhân thân không thể tước bỏ.

Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu toà án hạn chế quyền của cha đối với con chưa thành niên khi người này thuộc một trong những trường hợp được quy định theo khoản 1, Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, bao gồm:

– Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

– Phá tán tài sản của con;

– Có lối sống đồi trụy;

– Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.