Mua nhà riêng của bạn thì có cần đồng ý của vợ bạn?

Câu hỏi tư vấn:

Tôi chuẩn bị mua một căn nhà từ một người bạn. Căn nhà đó được bố mẹ bạn cho theo hình thức cho, tặng riêng bạn ấy trước khi bạn lấy vợ. Giấy chứng nhận đứng tên bạn tôi và có thêm hợp đồng tặng cho từ. Tôi muốn hỏi là bây giờ nếu bạn tôi bán cho tôi thì có cần mẹ và vợ bạn ký tên để bán hay không?

Luật sư tư vấn:

Theo nội dung bạn trình bày, bạn của bạn đã được cha mẹ tặng cho và đã sang tên đầy đủ nên có căn cứ cho thấy đây là tài sản riêng của người chồng và người vợ không có liên quan đến tài sản. Do vậy người mẹ và người vợ không cần ký vào giấy tờ chuyển nhượng căn nhà giữa các bạn.

Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình, vợ chồng có quyền có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân do hình thành từ nguồn được tặng, cho riêng. Khi đã là tài sản riêng, người chủ tài sản có quyền chuyển nhượng cho người khác mà không cần sự đồng ý của người vợ. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý:

Điều 31. Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng.

Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

Do đó, trường hợp nếu người chồng sử dụng căn nhà để kinh doanh, cho thuê mà tiền có được từ hoạt động này là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của vợ (việc đồng ý sẽ được thông qua văn bản thỏa thuận trong đó có thể hiện rõ người vợ không có đóng góp, tôn tạo , xây dựng căn nhà tất cả do chồng bỏ ra, chồng có toàn quyền quyết định bán căn nhà, vợ không có bất kỳ đóng góp nào trong việc tạp lập căn nhà,…).

Trong trường hợp người chồng sử dụng căn hộ làm nơi ở duy nhất cho cả gia đình thì trong biên bản bàn giao nhà ở bạn nên yêu cầu người vợ cùng ký vào văn bản.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.