Ly hôn xong quay lại đòi tài sản chung có được không?

Câu hỏi tư vấn:

Chúng tôi cho bạn thân của chồng mượn 400 triệu đồng lúc còn chung sống với nhau. Khi ly hôn thì chúng tôi không yêu cầu tòa án giải quyết vấn đề nợ và tài sản. Hiện nay, tôi biết được tình trạng kinh tế của người đó đã ổn định và đã trả cho chồng tôi. Tôi muốn hỏi giờ tôi có đòi lại được từ chồng tôi không?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ khoản 1 điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, thu nhập của vợ chồng bạn tạo ra kể từ khi kết hôn được xác định là tài sản chung. Số tiền trên là tài sản chung của vợ chồng bạn.

Theo điều 60 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

Như vậy, khoản tiền vợ chồng bạn cho vay là trong thời kỳ hôn nhân nên được xác định là tài sản chung do đó, cả hai đều có quyền với nó dù đã ly hôn. Bạn có quyền được hưởng số tiền đó cùng chồng cũ, được phân chia dựa theo hoàn cảnh và công sức đóng góp của mỗi bên trong việc duy trì, phát triển khối tài sản đó.

Trường hợp đề nghị mà chồng cũ không chịu trả một nửa số tiền đó, nay bạn bạn có quyền đề nghị tòa án giải quyết tranh chấp tài sản, buộc anh ấy trả lại một nửa số tiền trong khối tài sản chung của vợ chồng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.