Ly hôn khi không xác minh được địa chỉ của chồng

Yêu cầu tư vấn:

Tôi đang làm thủ tục đơn phương ly hôn với chồng. Tuy nhiên, Chồng tôi không tạo điều kiện cung cấp hộ khẩu, tại nơi ở hiện tại, gia đình chồng tôi cũng chưa thực hiện đăng ký tạm trú. Tôi làm đơn để nghị xác nhận việc chồng tôi đang tạm trú trên địa bàn nhưng công an không xác nhận. Họ nói chồng tôi phải trực tiếp ra xin hoặc nếu có yêu cầu của Tòa án thì mới làm. Tôi phải làm thế nào trong trường hợp này?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Khoản 6 Điều 9 Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự quy định:

“Đối với trường hợp trong đơn khởi kiện người khởi kiện có ghi đầy đủ cụ thể và đúng địa chỉ của người bị kiện, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 BLTTDS, hướng dẫn tại Điều 5 của Nghị quyết này và Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú mà không thông báo địa chỉ mới cho người khởi kiện, cho Toà án, nhằm mục đích giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện, thì được coi là trường hợp người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ. Toà án tiến hành thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung”.

Theo nội dung bạn trình bày thì hai vợ chồng bạn không sống tại địa chỉ đăng ký thường trú mà đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Tại nơi ở mới chưa tiến hành thủ tục đăng ký tạm trú. Đây có thể được coi là trường hợp không có nơi cư trú ổn định theo quy định nêu trên.

Bạn tiến hành nộp đơn, tại đơn bạn ghi đúng và đủ địa chỉ hiện tại chồng bạn đang sinh sống làm việc thì Tòa án sẽ thụ lý đơn. Kèm theo hồ sơ, bạn cũng cần có văn bản trình bày với Tòa án về việc chồng bạn (bị đơn) hiện không có nơi cư trú ổn định (với lý do không đăng ký tạm trú). Khi đó, Tòa án sẽ tiếp tục tiến hành thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.