Ly dị khi không đăng ký kết hôn?

Câu hỏi tư vấn:

Chúng tôi chung sống như vợ chồng từ năm 2010 nhưng không đăng ký kết hôn, có với nhau bé trai 3 tuổi và cùng mua một căn nhà. Nay vì nhiều lý do, chúng tôi muốn ly hôn thì phải làm thế nào? Tôi có thể ra Ủy ban để giải quyết được không?

Luật sư tư vấn:

  • Theo Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 

Do đó, hai bạn thuộc trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, nên không làm phát sinh quan hệ hôn nhân. Các bạn không phải làm thủ tục gì để chấm dứt quan hệ trên, không phải ra Uỷ ban xã vì Uỷ ban không có chức năng giải quyết vấn đề này. Còn nếu bạn vẫn cố nộp đơn yêu cầu ly hôn, thì tòa án vẫn tiến hành nhưng cũng sẽ ra bản án không công nhận quan hệ vợ chồng giữa hai bạn.

  • Vấn đề con cái và căn nhà chung cư trong thời gian chung sống sẽ được giải quyết căn cứ theo quy định tại Điều 15, Điều 16 luật này. Cụ thể:
  • Việc giải quyết tài sản chung sẽ ưu tiên sự thỏa thuận của các bên. Nếu các bên không thỏa thuận được thì một trong các bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Khi đó, tòa sẽ căn cứ công sức đóng góp của mỗi bên đối với phần tài sản chung để phân chia cho hợp lý.
  • Về con chung, vợ chồng bạn có thể thỏa thuận với nhau để một người nuôi con là người trực tiếp nuôi dạy, chăm sóc con và người còn lại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Nếu không thể thỏa thuận được vấn đề này thì bạn có thể có thể yêu cầu tòa án giải quyết.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.