Lấy giấy xác nhận độc thân ở đâu khi chuyển khẩu nhiều lần?

Câu hỏi tư vấn:

Trước đây, tôi có hộ khẩu tại Ninh Bình, năm 2019 tôi nhập hộ khẩu vào TP Hồ Chí Minh và ở đến bây giờ. Vạy nay tôi cần giấy xác nhận độc thân thì làm ở đâu?

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 4 điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch thì:

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình.

Nếu người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

Theo khoản 3 và khoản 5 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu. Nội dung giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, bạn đến Ủy ban nhân dân cấp xã (Phường) nơi bạn đang đăng ký thường trú tại TP HCM (gặp bộ phận tư pháp – hộ tịch) để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp bạn chứng minh được trước đây tại Ninh Bình bạn chưa đăng ký kết hôn thì cung cấp chứng cứ đó cho công chức tư pháp – hộ tịch biết. Nếu bạn không chứng minh được thì yêu cầu họ làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn từng cư trú tại Ninh Bình tiến hành kiểm tra, xác minh.

Sau khi nhận được văn bản kiểm tra, xác minh của Ủy ban nhân dân cấp xã tại Ninh Bình thì Ủy ban nhân dân cấp xã (Phường) nơi bạn đang đăng ký thường trú tại TP HCM sẽ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.