Ly hôn

Để người yêu cùng đứng tên nhà đất, nay chia tay có đòi lại được không?

Tóm tắt câu hỏi:

Chúng tôi lúc quen nhau có tính đến kết hôn nên tôi đã bỏ toàn bộ tiền để mua và để cho cô ấy cùng đứng tên. Nay bạn gái tôi muốn chia tay và đòi chia một nửa căn nhà. Tôi muốn hỏi tôi có phải chia cho cô ấy không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 209 Bộ luật Dân sự 2015 thì sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Theo quy định trên, nếu giữa bạn và bạn gái có thỏa thuận chung thì sẽ dựa theo sự thỏa thuận ấy để phân chia căn nhà khi có tranh chấp.

Nếu không có sự thỏa thuận thì bạn phải chứng minh nhà trên mua toàn bộ bằng tiền của bạn (ví dụ sao kê tài khoản thanh toán, người làm chứng,…). Nếu bạn không thể chứng minh được số tiền mà bạn đã bỏ ra thì giá trị căn nhà được chia đôi cùng với đồng sở hữu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.