Đăng ký kết hôn tại nơi đăng ký tạm trú có được không?

Yêu cầu tư vấn:

Tôi và vợ tôi quê ở Đồng Tháp. Nay Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn tại địa phương nơi làm việc có được không và cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Về thẩm quyền đăng ký kết hôn trong nước, theo quy định tại Điều 21 NĐ 123/2015/NĐ-CP thì  Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.