Đang có con, có được xác nhận độc thân?

Câu hỏi:

Năm 2015, tôi kết hôn và có một con trai. Đến năm 2019, do có nhiều mâu thuẫn, tôi và chồng ly hôn. Nay tôi cần làm giấy xác nhận độc thân để bán nhà. Như vậy, tôi có được làm giấy xác nhận độc thân hay không? Nếu được thì thủ tục ra sao?

Trả lời:

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một loại giấy tờ dùng để xác định tình trạng hôn nhân của một cá nhân tại thời điểm được cấp giấy như độc thân, đã kết hôn, đã ly hôn…

Như vậy, việc chị đã ly hôn và đang sống cùng con trai hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc xác nhận tình trạng hôn nhân của chị.

Theo Điều 22, Điều 23 Nghị định số 123/2015 và Điều 12 Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp, người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp tờ khai tại UBND cấp xã nơi thường trú.

Trường hợp công dân không có nơi thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì UBND cấp xã nơi người đó đăng ký tạm trú cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh như bản án về việc ly hôn, quyết định công nhận thuận tình ly hôn…

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn thì trong giấy sẽ ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.