Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn

Của hồi môn là tài sản chung hay riêng

Tôi kết hôn năm 2018. Khi đó, ba mẹ tôi có làm giấy tờ tặng cho tôi một căn nhà để làm của hồi môn. Trong hợp đồng tặng cho ghi rõ tặng cho riêng tôi và không ghi tên chồng tôi. Nay chúng tôi thỏa thuận ly hôn. Chồng tôi đòi chia đôi giá trị căn nhà vì cho rằng căn nhà là của hồi môn bố mẹ cho khi tôi lấy anh ta. Nếu không có sự việc chúng tôi lấy nhau thì không có chuyện được cho nhà. Vậy tôi có phải phân chia căn nhà cho chồng không?

Luật sư trả lời:

Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ, chồng.

Khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung.

Việc tặng cho được lập thành hợp đồng ghi rõ tặng cho riêng chị. Do đó, căn nhà là tài sản riêng của chị và không bị phân chia cho chồng khi ly hôn.

Để chứng minh đây là tài sản riêng, chị cần cung cấp đến Tòa Hợp đồng tặng cho do ba mẹ chị lập để có căn cứ chứng minh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.