Con có quyền mang họ ai?

Câu hỏi tư vấn:

Chúng tôi tổ chức đám cưới, đăng ký kết hôn song không được gia đình nhà chồng chấp thuận. Nay tôi sinh con gái nên gia đình nhà chồng không đồng ý để cháu mang họ của bố. Tôi muốn hỏi việc đăng ký họ cho con có cần phải có sự đồng ý của bố mẹ chồng không? 

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015: Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu không có thỏa thuận, họ của con được xác định theo tập quán.

Theo Luật Hộ tịch năm 2014, trong 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm: Tờ khai theo mẫu; Giấy chứng sinh. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhân về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Pháp luật hiện hành không có quy định về việc bắt buộc đăng ký họ của con theo cha. Việc xác định họ của con theo cha hay mẹ hoàn toàn phụ thuộc vào việc thỏa thuận của cha mẹ hoặc nếu trường hợp không có thỏa thuận thì được xác định theo tập quán.

Thủ tục này được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ. Người đi khai sinh khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.