ly hôn

Có được tách khẩu khi chồng cũ không đồng ý?

Vợ chồng tôi đã ly hôn, nay tôi muốn tách khẩu nhưng anh ấy (chủ hộ) không đồng ý. Tôi tự làm có được không?

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú năm 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Như vậy, việc chồng cũ của bạn đồng ý hay không đồng ý cho bạn được tách hộ không ảnh hưởng đến quyền được tách hộ của bạn. Đây cũng là điểm mới quan trọng của Luật Cư trú năm 2020 so với Luật Cư trú cũ trước đây (khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 Luật Cư trú năm 2007 quy định muốn tách hộ khẩu phải được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản).

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tách hộ được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 25 Luật Cư trú năm 2020, cụ thể:

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ: tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn như Bản án có hiệu lực của tòa án.

Sau khi chuẩn bị xong, bạn nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho bạn về việc đã cập nhật thông tin. Trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.