Chồng mất ý thức làm sao bán được nhà?

Câu hỏi tư vấn:

Tôi định bán căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng để trang trải các chi phí gia đình do dịch covid, con tôi cũng chuẩn bị nhập học mà không có tiền. Nhưng chồng tôi thì đang bị bệnh nặng, mất ý thức không ký được giấy tờ. Tôi phải làm sao để có thể bán nhà?

Luật sư tư vấn:

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Đối với quyền định đoạt (tặng cho, bán, chuyển nhượng…) tài sản chung của vợ chồng, luật quy định: Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau: đất động sản; động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

Như vậy, trường hợp căn nhà đó là tài sản chung của vợ chồng, bạn phải làm đơn yêu cầu tòa án tuyên bố chồng bạn bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015, đồng thời quyết định bạn là người giám hộ đương nhiên của chồng. Sau khi có quyết định nêu trên của tòa án, bạn có thể chuyển nhượng căn nhà đó. Thủ tục trên thực tế cũng sẽ mất thời gian trong khi hiện tại bạn đang cần tiền gấp lo cho các con nên bạn cố gắng sắp xếp để giải quyết bài toán trước mắt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.