Chồng có phải trả nợ thay khi vợ chết?

Yêu cầu tư vấn:

Tôi cho em gái mượn 500 triệu đồng và có làm giấy viết tay. Đầu năm nay, em gái tôi qua đời. Tôi đưa cho em rể tờ giấy viết tay của em gái nhưng Em rể bảo không hay biết gì về việc vay mượn này. Hơn nửa năm rồi cậu ấy không có động thái gì về số tiền trên. Xin hỏi, tôi có thể đòi được tiền mà không làm mất tình cảm gia đình không?

Luật sư tư vấn:

Theo điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Do đó, việc vay tài sản được thể hiện dưới dạng văn bản viết tay, ghi rõ người vay, số tiền vay được xác định là hợp đồng vay tài sản hợp pháp.

Khi em gái mất, bạn có quyền yêu cầu người hưởng thừa kế của em gái phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong phạm vi di sản do người chết để lại, hoặc theo tỷ lệ người thừa kế được hưởng di sản. Trong trường hợp này, bạn có quyền yêu cầu chồng, con, cha, mẹ của em gái thực hiện nghĩa vụ trả khoản nợ đó.

Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế, trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Quyền yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này, bạn mất quyền yêu cầu.

Do vậy trong thời hạn này, nếu các đồng thừa kế không chịu thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bạn cần phải khởi kiện vụ án ra tòa có thẩm quyền để được bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình.

Tuy nhiên như bạn đã nói, bạn không muốn mất tình cảm gia đình. Đặt trường hợp em gái bạn để lại di sản thì cũng chính bố mẹ bạn, các cháu (nếu có) và em rể bạn sẽ có trách nhiệm trả và việc khởi kiện để đòi có lẽ sẽ gây mất tình cảm do đó, bạn cần thận trọng, cân nhắc, khéo léo trong việc đòi nợ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.