Cha mẹ ly hôn thì con có được chia tài sản không?

Yêu cầu tư vấn:

Năm 2011 ba tôi quyết định xây nhà cho anh tôi nhưng anh tôi còn nhỏ nên không đứng tên ngôi nhà. Nay ba má tôi ly hôn và đòi chia ngôi nhà này. Vậy anh tôi có được xem xét công sức đóng góp tạo lập nên khối tài sản là ngôi nhà này không?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Vì chưa có giấy tờ chứng minh có việc chuyển quyền sở hữu hay tặng, cho tài sản giữa bố, mẹ bạn với anh của bạn (bạn chỉ trình bày là xây nhà cho anh nhưng chưa rõ ràng) do đó, ngôi nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của bố mẹ bạn và là tài sản chung của bố mẹ bạn.

Theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

– Đồng thời, việc chia tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Như vậy, nếu anh bạn không thuộc trường hợp nêu trên thì không có căn cứ xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích của anh bạn;

Vì nhà trên hoàn toàn là do bố mẹ bạn xây, chưa có căn cứ cho thấy Anh bạn có tôn tạo, sửa chữa, xây thêm,….do đó cũng không có căn cứ yêu cầu xem xét liên quan đến khối tài sản này (trừ trường hợp bố mẹ bạn có thỏa thuận khác).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.