cấp dưỡng

Cấp dưỡng bao nhiêu là hợp lý?

Câu hỏi:

Trường hợp cha mẹ ly hôn, con 05 tuổi sống với mẹ thì cha có phải cấp dưỡng cho con và cấp dưỡng bao nhiêu là hợp lý?

Tham khảo:

Theo khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, sau ly hôn, cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Theo Điều 110 LHNGĐ cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cha, mẹ ly hôn và con 05 tuổi đang sống với mẹ, người cha có nghĩa vụ phải cấp dưỡng.

Theo khoản 1 Điều 116, mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Như vậy, trong trường hợp này mức cấp dưỡng của cha cho con là do cha và mẹ thỏa thuận sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ví dụ: Nhu cầu thiết yếu của con hàng tháng khoảng 5 triệu đồng, bạn có thu nhập ổn định 30 triệu đồng/tháng mà chỉ đồng ý cấp dưỡng cho con dưới 5 triệu đồng/tháng thì chưa hợp lý.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.