Cách nào đứng tên tài sản riêng để đề phòng ly hôn?

Câu hỏi tư vấn:

Bố mẹ tôi muốn cho riêng tôi một ít tiền để tôi đi mua một mảnh đất và sẽ đứng tên một mình tôi (cũng một phần do tính cách vợ tôi mà tôi không tiện nói ở đây, mẹ tôi sợ chúng tôi ly hôn thì sẽ tranh chấp). Vậy có cách nào để tài sản không liên quan đến vợ tôi hay không?

Luật sư tư vấn:

Pháp luật quy định: Tài sản mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung, theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Nhận thấy, nếu bạn sử dụng tiền bố mẹ cho riêng sau đó đi mua mảnh đất vì tiền và đất đều hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên vợ bạn có quyền yêu cầu chia và nếu muốn chứng minh đây là tài sản riêng thì bạn sẽ phải có các căn cứ, chứng cứ, tài liệu cụ thể rõ ràng và thực tế bạn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để thuận lợi cho mục đích của mình, bạn có thể trao đổi với bố mẹ và thực hiện theo cách thức sau:

Bố mẹ bạn sẽ mua mảnh đất đó và đứng tên ông bà. Sau đó, làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất trên cho một mình bạn.

Với thủ tục tặng cho bạn lưu ý: Việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa cha mẹ và con được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ. Việc tặng cho để đảm bảo hợp pháp thì phải thực hiện bởi phòng/văn phòng công chứng và đây là tài liệu quan trọng chứng minh rằng bạn được tặng cho riêng tài sản trong thời kỳ hôn nhân và đây là tài sản riêng của bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.