Cách làm giấy khai sinh cho con riêng khi chưa ly hôn?

Yêu cầu tư vấn:

Chồng tôi đi ra nước ngoài làm ăn và cắt liên lạc với tôi. Tôi biết Anh đã quen và sống chung với người khác bên đó. Tôi ở Việt Nam cũng quen với bạn trai mới và vừa sinh con với bạn trai. Vì tôi và chồng cũ chưa ly hôn nên tôi không làm được giấy khai sinh cho con. Liệu tôi có thể làm giấy khai sinh đứng tên một mình mà không cần ly hôn hay không? Nếu không, tôi cần làm như thế nào?

Luật Sư Riêng trả lời tham khảo:

Theo điều 88 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ chồng. Luật cũng quy định trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định.

Với quy định nói trên, vì bạn và người chồng hợp pháp vẫn đang trong thười kỳ hôn nhân nên cháu bé đương nhiên được xác định là con chung của bạn và người chồng cũ. Việc chồng cũ cũng đã sống chung với người khác không phải là căn cứ để xác định cháu bé không phải con anh ấy.

Để đăng ký khai sinh cho con bạn có những cách thức như:

Đăng ký khai sinh theo diện khuyết cha cho con tại UBND cấp xã.

Trường hợp bạn và người mới có nguyện vọng khai sinh cho cháu bé có đầy đủ cả cha và mẹ, anh ấy phải thực hiện thủ tục nhận con tại UBND cấp xã đồng thời với thủ tục khai sinh.

Bạn không bắt buộc phải ly hôn mà vẫn làm giấy khai sinh được cho con. Tuy nhiên, việc bạn và chồng của bạn đang tồn tại hôn nhân hợp pháp mà bạn lại chung sống với người khác như vợ chồng và sinh con là trái pháp luật. Do vậy, vợ chồng bạn nên tiến hành thủ tục ly hôn theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho các bên cũng như quyền lợi của các đứa trẻ được sinh ra.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.