Giành quyền nuôi con khi không có đăng ký kết hôn

Tôi và bạn gái có con khi chưa đăng ký kết hôn. Nay con trai 5 tuổi, bạn gái tôi muốn kết hôn với người khác. Tôi có thể giành quyền nuôi con không?.

Luật sư tư vấn:

– Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình quy định, quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, được giải quyết theo quy định của Luật này. Như vậy, quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ với con là như nhau, không phân biệt có đăng ký hay không có đăng ký kết hôn.

– Cô ấy dự định kết hôn với người khác mà việc nuôi con có thể bị ảnh hưởng, bạn có quyền thỏa thuận về việc để bạn trực tiếp nuôi con. Nếu hai bên không thỏa thuận được, bạn có quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý: Trong trường hợp giấy khai sinh của con bạn khuyết cha, bạn cần phải thực hiện thủ tục nhận cha cho con trước khi khởi kiện tranh chấp việc nuôi con.

– Theo Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình, việc giao con cho ai trực tiếp nuôi dưỡng phải căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Tòa án sẽ xem xét đến các yếu tố như thời gian có thể dành cho con, tư cách đạo đức, lối sống, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế, chỗ ở của cha, mẹ; độ tuổi, giới tính của con để quyết định việc giao con cho ai nuôi dưỡng. Do vậy, nếu yêu cầu tòa án giải quyết, bạn có nghĩa vụ chứng minh bạn có điều kiện tốt hơn nếu được trực tiếp nuôi con.

Chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị như sau: Trên thực tế việc giành quyền nuôi con khi hai vợ chồng không đăng ký kết hôn, trên giấy khai sinh cũng không ghi tên cha sẽ khá khó khăn và phức tạp nhất là khi người bạn gái không đồng ý. Do đó, ngay từ đầu ngay cả khi chưa đăng ký kết hôn bạn vẫn có thể thực hiện các thủ tục để đăng ký khai sinh (ghi tên cả mẹ, cha). Hãy lưu ý thưa Qúy vị.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.