Chưa được phân loại

Tư vấn chuyển hộ khẩu cho con khi chồng cũ không đồng ý?

Nội dung: Ly hôn chồng xong, hộ khẩu của con vẫn ở nhà chồng cũ. Chồng cũ thì chặn mọi liên lạc, cũng không chu cấp, không tạo điều kiện để chuyển khẩu cho con. Vậy phải làm sao? Một vài ý kiến từ LSR: Khi ly hôn, tòa án trao quyền cho người mẹ thì người …

Tư vấn chuyển hộ khẩu cho con khi chồng cũ không đồng ý? Read More »