Dịch vụ

Điều kiện để người mẹ giành quyền nuôi con khi ly hôn

Tóm tắt câu hỏi: Tôi và chồng có một con chung, năm nay con tôi được hai tuổi. Nay chúng tôi ly hôn và tôi muốn giành quyền nuôi con. Xin hỏi tôi muốn giành quyền nuôi con thì cần những điều kiện gì? Luật sư tư vấn: Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 81 Luật …

Điều kiện để người mẹ giành quyền nuôi con khi ly hôn Read More »