ly hôn

Dịch bệnh, bị chồng đuổi khỏi nhà phải làm sao?

Câu hỏi: Chúng tôi chuẩn bị ly hôn thì thành phố dãn cách. Thời gian này chồng tôi nhiều lần đuổi tôi khỏi nhà. Tôi phải làm sao? Trả lời: Đuổi vợ ra khỏi nhà là hành vi trái pháp luật, có tính chất bạo hành gia đình, xâm phạm sức khỏe, danh dự và …

Dịch bệnh, bị chồng đuổi khỏi nhà phải làm sao? Read More »