Tuyên bố ly hôn, Bill Gates và vợ phân chia khối tài sản 130 tỷ USD thế nào?

Tuyên bố ly hôn, Bill Gates và vợ phân chia khối tài sản 130 tỷ USD thế nào?