Giành quyền nuôi con khi không có đăng ký kết hôn

Tôi và bạn gái có con khi chưa đăng ký kết hôn. Nay con trai 5 tuổi, bạn gái tôi muốn kết hôn với người khác. Tôi có thể giành quyền nuôi con không?.