Đăng clip đánh ghen, có phạm luật?

Đăng clip đánh ghen, có phạm luật