Giành quyền nuôi con

Vợ cũ lấy chồng, tôi phải làm gì để thay đổi quyền nuôi con?

Vợ cũ lấy chồng, tôi phải làm gì để thay đổi quyền nuôi con?