Vấn đề cấp dưỡng sau khi ly hôn | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Vấn đề cấp dưỡng sau khi ly hôn

Vấn đề cấp dưỡng sau khi ly hôn

2018-11-20 12:52:26

Vấn đề cấp dưỡng sau khi ly hôn

Việc cấp dưỡng cho con cái sau khi ly hôn không chỉ thể hiện trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ khi không thể trực tiếp nuôi con, mà còn mang ý nghĩa là một phần bù đắp cho con cái khi người làm cha làm mẹ không thể trực tiếp nuôi con được nữa.

Hiện nay, Pháp luật hiện hành quy định về vấn đề cấp dưỡng như sau:

-  Người không trực tiếp nuôi con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con;

-   Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết;

-  Khi có lí do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi, việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết;

-  Cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con;

-  Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm hằng năm hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

-   Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ với con sẽ được chấm dứt trong những trường hợp sau:

+    Khi con đã thành niên và có khả năng lao động  hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

+    Con đã được nhận làm con nuôi;

+    Cha mẹ không trực tiếp nuôi con nay đã trực tiếp nuôi con;

+    Cha hoặc mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng đã chết.

Luật Sư Riêng là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tranh chấp quyền nuôi con;

2. Tư vấn các điều kiện để giành quyền nuôi con;

3. Tư vấn nghĩa vụ cấp dưỡng, phương thức, mức cấp dưỡng;

4. Hạn chế quyền thăm nuôi của cha/mẹ;

Đến với đội ngũ luật sư ly hôn của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể giải quyết ly hôn nhanh chóng với mức chi phí hợp lý.

LUẬT SƯ TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Địa chỉ: 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0949 165 995 - 0949 108 800

Email: luatsulyhon@luatsurieng.net