Tư vấn tài sản riêng vợ/chồng | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG

Tư vấn tài sản riêng vợ/chồng

2018-11-20 13:20:16

Tư vấn tài sản riêng vợ/chồng

Theo quy định pháp luật:

- Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng

- Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân’

- Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  • Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. 
  • Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. 
  • Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Dịch vụ Luật Sư Riêng cung cấp:

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu tài sản;

2. Đưa ra phương hướng, cách thức để giành quyền sở hữu với tài sản;

3. Thu thập chứng cứ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp với tài sản;

4. Soạn thảo công văn, hồ sơ, tài liệu;

5. Tham gia thương lượng, hòa giải nhằm giảm thiểu xung đột, tranh chấp;

6. Liên hệ cơ quan, tổ chức, đại diện theo ủy quyền thực hiện các công việc.

Lut Sư Riêng luôn sn sàng h tr và lng nghe, giúp bn gii đáp mi thc mc. 

LUẬT SƯ TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Địa chỉ: 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0949 165 995 - 0949 108 800

Email: luatsulyhon@luatsurieng.net