Tư vấn tài sản chung vợ/chồng | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG

Tư vấn tài sản chung vợ/chồng

2018-11-20 13:21:04

Tư vấn tài sản chung vợ/chồng

Theo quy định pháp luật hiện hành, tài sản chung của vợ chồng bao gồm:

-   Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+  Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng

+ Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình. 

-   Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

+ Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ thưởng hôn nhân;

+ Là khoản tiền, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, …

+ Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước. 

+ Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

-   Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

-   Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

-   Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Lưu ý: Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Dịch vụ Luật Sư Riêng cung cấp:

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu tài sản;

2. Đưa ra phương hướng, cách thức để giành quyền sở hữu với tài sản;

3. Thu thập chứng cứ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp với tài sản;

4. Soạn thảo công văn, hồ sơ, tài liệu;

5. Tham gia thương lượng, hòa giải nhằm giảm thiểu xung đột, tranh chấp;

6. Liên hệ cơ quan, tổ chức, đại diện theo ủy quyền thực hiện các công việc.

Lut Sư Riêng luôn sn sàng h tr và lng nghe, giúp bn gii đáp mi thc mc. 

LUẬT SƯ TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Địa chỉ: 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0949 165 995 - 0949 108 800

Email: luatsulyhon@luatsurieng.net