Tư vấn ly hôn - Tranh chấp quyền nuôi con trong trường hợp không đăng ký kết hôn | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Tranh chấp quyền nuôi con trong trường hợp không đăng ký kết hôn

Tư vấn ly hôn - Tranh chấp quyền nuôi con trong trường hợp không đăng ký kết hôn

2018-03-30 03:17:07

Tư vấn ly hôn - Tranh chấp quyền nuôi con trong trường hợp không đăng ký kết hôn

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và chồng tôi không có đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức đám cưới. Chúng tôi sinh được một cháu trai, nay được 06 tuổi. Tôi muốn hỏi, nếu nay chúng tôi ly hôn thì quyền nuôi con thuộc về ai?

Luật Sư Riêng trả lời:

Theo Điều 53, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con thì dù có đăng ký kết hôn hay không nhưng nếu có yêu cầu về con thì sẽ được xử lý như trường hợp ly hôn.

Về nguyên tắc, vợ, chồng tự thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với con; Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho người mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con (Điều 81).

Trường hợp nếu hai người (vợ, chồng) không thể thoả thuận được với nhau thì toà án sẽ có quyền phán xét, giao quyền nuôi con cho một bên vợ hoặc chồng. Quyết định của tòa án căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Các quyền lợi đó có thể là: điều kiện học tập, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, đi lại…