Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận về tài sản, con chung của vợ chồng | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận về tài sản, con chung của vợ chồng

Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận về tài sản, con chung của vợ chồng

2018-03-30 03:10:50

Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận về tài sản, con chung của vợ chồng

Tóm tắt câu hỏi:

Vợ chồng tôi muốn làm cam kết về việc ai ngoại tình sẽ phải giao 2 con và tài sản cho người còn lại chăm nuôi. Vậy việc cam kết trên có được hay không?

Luật Sư Riêng trả lời:
 
Luật hôn nhân và gia đình 2014 có nhiều quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ với con. Theo đó, Luật cho phép vợ chồng thỏa thuận các vấn đề liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình (khoản 4 Điều 68).
Đồng thời, Luật quy định cha, mẹ có nghĩa vụ chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội; Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
Mặt khác, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc (khoản 3 Điều 70).
 
Từ các quy định nêu trên, anh chị có quyền thỏa thuận về tài sản chung nhưng những thỏa thuận đó phải phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014; có quyền thỏa thuận liên quan đến con nhưng phải bảo đảm các quy định về quyền, nghĩa vụ giữa cha, mẹ với con.