Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

2018-04-03 02:55:42

Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Tư vấn ly hôn - Thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Tóm tắt câu hỏi:

Ba mẹ tôi kết hôn năm 2000 và có 3 (ba) người con là tôi và hai chị gái. Ba mẹ muốn thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân gồm 01 mảnh đất có giấy chứng nhận do ba mẹ đứng tên cấp năm 2000, và 01 một căn nhà có giấy chứng nhận do ba mẹ đứng tên đồng sở hữu. Tôi muốn hỏi, nếu ba mẹ tôi làm văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thì có cần hai chị gái tôi ký vào văn bản thỏa thuận hay không?

Luật Sư Riêng trả lời:
 
 Để xác định việc hai chị gái có phải ký vào văn bản thỏa thuận tài sản hay không phải xác định: Quyền sử dụng thửa đất và quyền sở hữu ngôi nhà là tài sản chung của của ba mẹ bạn hay là tài sản chung của hộ gia đình.
 
- Nếu quyền sử dụng thửa đất và quyền sở hữu ngôi nhà là tài sản chung của vợ chồng thì ba mẹ bạn được toàn quyền thỏa thuận phân chia tài sản là quyền sử dụng thửa đất và quyền sở hữu ngôi nhà thuộc sở hữu/sử dụng chung của vợ chồng; các con không có quyền thỏa thuận phân chia tài sản này.
 
- Nếu quyền sử dụng thửa đất và quyền sở hữu ngôi nhà thuộc sử hữu chung của các thành viê gia đình thì:

 

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

2. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Hiện nay, trong các giao dịch có đối tượng là tài sản chung của hộ gia đình, các cơ quan đều xác định những người tham gia giao dịch là tất cả những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc thời điểm hình thành tài sản được ghi trên giấy chứng nhận. Trong trường hợp, nhà đất là tài sản chung của hộ gia đình thì tất cả những thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có thẻ sẽ phải ký vào văn bản thỏa thuận.