Tư vấn ly hôn - Tài sản được tặng cho riêng, chồng đòi chia một phần | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Tài sản được tặng cho riêng, chồng đòi chia một phần

Tư vấn ly hôn - Tài sản được tặng cho riêng, chồng đòi chia một phần

2018-05-02 17:18:12

Tư vấn ly hôn - Tài sản được tặng cho riêng, chồng đòi chia một phần

Tóm tắt câu hỏi:

Cha mẹ tôi cho chị gái tôi một ngôi nhà và đã làm thủ tục sang tên cho chị tôi. Thời điểm bố mẹ tôi cho thì hai anh chị đã làm thủ tục kết hôn. Nay hai vợ chồng chị tôi ly hôn, anh rể tôi đòi chia ngôi nhà đó. Như vậy đúng hay sai?

Luật Sư Riêng trả lời

- Căn cứ Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

-  Căn cứ Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Như vậy, ngôi nhà trên vì chị bạn được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân nên tài sản đó được coi là tài sản riêng của chị, không liên quan đến anh rể bạn và anh rể bạn không có quyền đòi phân chia tài sản là ngôi nhà này.

Chị bạn có thể xuất trình giấy tờ về việc tặng cho giữa bố và chị, sổ đỏ mang tên chị bạn (nguồn gốc sử dụng là được tặng cho) để làm căn cứ cho khẳng định trên.