Tư vấn ly hôn - Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn thì có phải chịu trách nhiệm về khoản vay của người kia không? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn thì có phải chịu trách nhiệm về khoản vay của người kia không?

Tư vấn ly hôn - Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn thì có phải chịu trách nhiệm về khoản vay của người kia không?

2018-03-30 03:02:25

Tư vấn ly hôn - Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn thì có phải chịu trách nhiệm về khoản vay của người kia không?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và chồng tôi không đăng kí kết hôn mà chỉ tổ chức đám cưới. Việc tổ chức người thân và chính quyền đều biết. Trong quá trình sống với nhau, chồng tôi có vay nặng lãi 100 triệu và hiện nay đã bỏ trốn. Bên vay nặng lãi đã lấy chiếc xe máy của tôi để cấn trừ nợ và thường xuyên đến gây khó dễ, đe dọa tôi. Tôi muốn hỏi: Tôi có phải trả số tiền chồng tôi vay nặng lãi không và Tôi có thể lấy lại tài sản của mình không. Hiện tại tôi đang rất lo lắng và sợ hãi vì sợ những người kia sẽ tiếp tục đến nhà.

Luật Sư Riêng trả lời:

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chung sống như vợ chồng như sau: “Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng”.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý”.

Căn cứ Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn”.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, do bạn và người đó chung sống với nhau như vợ chồng mà không tiến hành đăng kí kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, vì vậy, không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Bạn không có nghĩa vụ đối với khoản tiền vay phát sinh giữa người chồng với bên thứ ba và bạn hoàn toàn có thể đòi lại chiếc xe máy đó của mình. Với hành vi đe dọa từ người thứ ba, bạn nên thận trọng và có đơn yêu cầu hỗ trợ, phản ánh về sự việc tới cơ quan công an tại địa phương để họ can thiệp kịp thời nếu sự việc tiếp tục tiếp diễn.