Tư vấn ly hôn - Quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con

Tư vấn ly hôn - Quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con

2018-03-30 03:15:58

Tư vấn ly hôn - Quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và vợ tôi đã ly hôn được 01 năm, và vợ tôi được quyền nuôi cả hai cháu. Hiện tại, tôi muốn làm đơn xin nuôi một cháu. Vậy yêu cầu của tôi có được chấp nhận không và tôi nên làm như thế nào, lương hiện nay của tôi là 20 triệu/tháng, vợ tôi đi làm được 10 triệu/tháng. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các Luật sư.

Luật Sư Riêng trả lời:

Căn cứ Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

 “1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

c) tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao   con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ”.

-> Như vậy, khi có một trong hai căn cứ là cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con hoặc người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Đối với trường hợp của bạn, phương án đầu tiên cũng là tốt nhất là bạn nên thỏa thuận với vợ cũ về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Trong trường hợp vợ cũ bạn đồng ý thì sau khi thỏa thuận xong, bạn gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bạn hoặc người vợ cũ cư trú, yêu cầu công nhận thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Phương án hai, nếu bạn và người đó không tự thỏa thuận được với nhau về vấn đề này thì bạn có thể làm đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi mẹ của con bạn đang cư trú thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên, bạn phải chứng minh được mẹ của con bạn không còn đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con (như việc không đảm bảo về điều kiện kinh tế, phẩm chất đạo đức, điều kiện sức khỏe, điều kiện công việc và thời gian dành cho con, điều kiện môi trường sống,…).

Bạn lưu ý, việc lương của bạn cao hơn, không phải là yếu tố duy nhất để quyết định, chưa thể hiện mẹ của con bạn không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và bạn có được quyền nuôi con hay không còn phụ thuộc vào sự xem xét, quyết định của Tòa án trên cơ sở bảo đảm tối đa các lợi ích của con.

Hi vọng với sự tư vấn của Luật Sư Riêng đã mang lại cho bạn những phương án tốt nhất.