TƯ VẤN LY HÔN - LÀM SAO ĐỂ SAU KHI LY HÔN ĐƯỢC NUÔI CÁC CON? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • TƯ VẤN LY HÔN - LÀM SAO ĐỂ SAU KHI LY HÔN ĐƯỢC NUÔI CÁC CON?

TƯ VẤN LY HÔN - LÀM SAO ĐỂ SAU KHI LY HÔN ĐƯỢC NUÔI CÁC CON?

2018-06-25 02:59:02

TƯ VẤN LY HÔN - LÀM SAO ĐỂ SAU KHI LY HÔN ĐƯỢC NUÔI CÁC CON?

Tóm tắt câu hỏi:

Không còn muốn chung sống, tôi muốn ly hôn nhưng tôi lại không muốn các con tôi phải chia rẽ  mỗi đứa một nơi sau bản án ly hôn. Tôi có thể ly hôn mà vẫn nuôi tất cả các con không?

Luật Sư Riêng trả lời:

Theo quy đình tại ĐIều 81 Luật Luật Hôn nhân gia đình quy định: Sau khi LY HÔN, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Về việc ai là người nuôi con, Luật quy định: Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, liên quan đến vấn đề GIÀNH QUYỀN NUÔI CON, việc ai sẽ là người nuôi con, sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa hai vợ chồng bạn. Nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con và nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Việc tòa án quyết định người nuôi con sẽ căn cứ vào các yếu tố liên quan đến khả năng đáp ứng của cha mẹ đối với đứa trẻ để quyết định:  Điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập; thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm đã dành cho con, điều kiện cho con vui chơi giải trí, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn … của cha mẹ. 

Bố/mẹ muốn giành quyền nuôi con thì phải đưa ra những chứng cứ chứng minh mình đảm bảo được cho con những điều kiện đó.