Tư vấn ly hôn - Hành vi ngăn cản quyền thăm nuôi của cha với con | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Hành vi ngăn cản quyền thăm nuôi của cha với con

Tư vấn ly hôn - Hành vi ngăn cản quyền thăm nuôi của cha với con

2018-03-30 03:06:18

Tư vấn ly hôn - Hành vi ngăn cản quyền thăm nuôi của cha với con

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và vợ tôi đang tiến hành thủ tục ly hôn. Hiện nay, Con tôi đang ở nhà ngoại. Tôi có tới nhà ngoại để đón con về nhà nội chơi nhưng vợ tôi nhất quyết không cho. Tôi muốn hỏi với việc ngăn cấm như vậy thì vợ tôi có sai không?

Luật Sư Riêng trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

Đồng thời, khoản 1 Điều 71 Luật cũng đã quy định rõ nghĩa vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng con của cha, mẹ. Theo đó, cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Trên cơ sở nguyên tắc này có thể hiểu người cha và người mẹ bình đẳng với nhau trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con cái. Sự bình đẳng của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc con cái được thể hiện cả trong thời kỳ tồn tại quan hệ hôn nhân và ngay cả khi quan hệ hôn nhân chấm dứt.

Như vậy, việc người vợ cản trở quyền gặp con, quyền nuôi con, chăm sóc con của bạn là vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 thì hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa cha, mẹ và con sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.