Tư vấn ly hôn - Đòi tiền cấp dưỡng cho con riêng của chồng | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Đòi tiền cấp dưỡng cho con riêng của chồng

Tư vấn ly hôn - Đòi tiền cấp dưỡng cho con riêng của chồng

2018-04-01 16:17:31

Tư vấn ly hôn - Đòi tiền cấp dưỡng cho con riêng của chồng

Tư vấn ly hôn - Đòi tiền cấp dưỡng cho con riêng của chồng

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và chồng kết hôn năm 2017. Trước khi đến với tôi anh ấy đã có vợ và có 01 con gái với vợ cũ. Khi ly hôn, chồng tôi và vợ cũ đã thỏa thuận chồng tôi nuôi con và mỗi tháng cô ấy cấp dưỡng nuôi con là 1.000.000 đồng. Hiện nay, cháu cùng sống với tôi và chồng tôi, tuy nhiên trong suốt thời gian qua cô ấy không thực hiện đúng thỏa thuận trên. Vậy nay tôi muốn đòi số tiền cấp dưỡng trên có được không? Tôi xin cảm ơn.

Luật Sư Riêng trả lời:

-    Căn cứ Điều 107 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng:

“1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này”

- Căn cứ Điều 119. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

“1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.”

Như vậy, với trường hợp của bạn thì nếu người có nghĩa vụ cấp dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án sẽ buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Chồng bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích (người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời) hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 119 yêu cầu Tòa án buộc người vợ cũ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình với hai con. Theo bạn trình bày, khi ly hôn thì chồng bạn và vợ cũ đã thỏa thuận về việc nuôi con và cấp dưỡng cho con nên về nguyên tắc, nội dung thỏa thuận này sẽ được ghi nhận tại quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Khi có đơn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, Tòa án sẽ xem xét nội dung thỏa thuận trong quyết định nêu trên và các tài liệu, chứng cứ kèm theo để buộc vợ cũ của chồng bạn thực hiện đúng nghĩa vụ cấp dưỡng của mình.

Luật Sư Riêng