Tư vấn ly hôn - Đòi quyền nuôi con khi vợ không chăm sóc con. | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Đòi quyền nuôi con khi vợ không chăm sóc con.

Tư vấn ly hôn - Đòi quyền nuôi con khi vợ không chăm sóc con.

2018-04-14 06:07:59

Tư vấn ly hôn - Đòi quyền nuôi con khi vợ không chăm sóc con.

Tóm tắt câu hỏi:

Vợ chồng tôi mới ly hôn. Theo quyết định của Tòa thì vợ tôi là người nuôi con. Tuy nhiên, tôi được biết cô ấy giao con cho ông bà ngoại nuôi và bỏ vào Sài Gòn làm trong suốt thời gian qua, trong khi con tôi mới học lớp 5. Tôi muôn hỏi việc làm đó có vi phạm pháp luật không? Tôi có thể đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con được không?

Luật Sư Riêng trả lời:

Căn cứ theo Điều 81 Luật hôn nhân gia đình 2014 “ Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn”.

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy, qua các thông tin trên thì không thể khẳng định là vợ cũ của bạn vi phạm nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Việc vợ bạn vào Nam sinh sống, làm việc nhưng có thể là do điều kiện cuộc sống phải vào làm việc, cô ấy vẫn gửi tiền về cho ông bà ngoại chăm sóc cháu, gọi điện hỏi thăm cháu mỗi ngày…

Để thay đổi người trực tiếp nuôi con, dành quyền nuôi con. Bạn cần thu thập thêm các thông tin, bằng chứng để chứng minh rằng vợ cũ của bạn không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và bạn hoàn toàn có đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Việc vợ bạn không ở cùng con để trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con bạn và sẽ được Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc. Trên cơ sở yêu cầu của bạn và xác minh điều kiện thực tế, Tòa án sẽ xem xét, quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.