Tư vấn ly hôn - Đang ly thân vợ không cho gặp con phải làm thế nào? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Đang ly thân vợ không cho gặp con phải làm thế nào?

Tư vấn ly hôn - Đang ly thân vợ không cho gặp con phải làm thế nào?

2018-05-23 08:03:35

Tư vấn ly hôn - Đang ly thân vợ không cho gặp con phải làm thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi và vợ tôi cưới nhau được 5 năm và hiện nay chúng tôi đã ly thân được 2 năm. Chúng tôi có một đứa con gái. Hiện nay cô ấy không cho tôi dến phòng trọ thăm con của tôi. Tôi muốn hỏi là tôi có quyền kiện cô ấy vì không cho tôi đến nhà trọ thăm con của tôi khi 2 chúng tôi chưa LY HÔN hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại: Khoản 2, Điều 68 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan”.

Mặt khác, tại Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

-   Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

-   Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình

-    Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. 4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội".

Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, khi quan hệ vợ chồng giữa anh/chị vẫn còn tồn tại thì vợ bạn sẽ không có quyền ngăn cản bạn trong việc thăm nom, chăm sóc, giáo dục con.

Nếu vợ bạn tiếp tục không cho gặp con, bạn có thể yêu cầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm về gia đình như Uỷ ban nhân dân, hội phụ nữ,.. để hòa giải quan hệ cũng như yêu cầu vợ bạn phải cho bạn thăm nom con. Nếu vợ bạn vẫn tiếp tục cản trở quyền thăm nom của bạn thì bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc.