Tư vấn ly hôn - Có được từ chối cấp dưỡng và để con không nhận cha sau ly hôn? | Tư vấn ly hôn - Luật sư ly hôn - Ly hôn nhanh - Luật Sư Riêng
CHUYÊN TRANG TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ RIÊNG
  • Dịch vụ
  • Tư vấn ly hôn - Có được từ chối cấp dưỡng và để con không nhận cha sau ly hôn?

Tư vấn ly hôn - Có được từ chối cấp dưỡng và để con không nhận cha sau ly hôn?

2018-04-13 15:13:12

Tư vấn ly hôn - Có được từ chối cấp dưỡng và để con không nhận cha sau ly hôn?

Tóm tắt câu hỏi:

Vợ chồng em đã ly hôn được 02 năm và chồng em có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi tháng 1.000.000 đồng. Số tiền đó không phải là lớn nhưng lần nào tới tháng em cũng phải gọi điện, nhắn tin, thậm chí gặp trực tiếp thì anh ta mới chịu đưa tiền.và mỗi lần gửi tiền anh ta đều kể công với tất cả mọi người và em mang tiếng là không lo được cho con. Bây giờ em không muốn nhận tiền nuôi con nữa và em muốn muốn con em không có liên quan gì tới cha và không cho người cha được gặp con em nữa có được không?

Luật Sư Riêng trả lời:

Thứ nhất, về yêu cầu không muốn tiếp tục nhận tiền cấp dưỡng: theo quy định của pháp Luật Hôn nhân và gia đình thì sau khi ly hôn, cấp dưỡng là nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con, do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Tuy nhiên, vì bạn tự nguyện không yêu cầu cấp dưỡng và có đủ mọi điều kiện để tự lo được cho con thì bạn có quyền yêu cầu người cha không cần tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, bạn nên cân nhắc về việc không cần cha cấp dưỡng vì đây là quyền lợi của con bạn. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của người thân thích; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này.

Đồng thời, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự,… mặc dù không quy định trực tiếp biện pháp xử phạt đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng hành vi này được quy định chung tại điểm a khoản 3 Điều 52 như sau: hành vi “không thực hiện công việc phải làm… theo bản án, quyết định” của Tòa án có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng.

Thứ hai, về yêu cầu không muốn cho con nhận cha hoặc cho cha con gặp nhau. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, yêu cầu trên là vi phạm quy định về quyền nhận cha, mẹ của con và quyền nhận con của cha, mẹ. Đồng thời, bạn cũng không có quyền ngăn cản việc người cha gặp con của mình vì theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật này thì sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Chỉ trong trường hợp, người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.